DDV
 
INFO
DATA
FUNCTIES

Welkom op het NHI data portaal!

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de gereedschapskist van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen op landelijke en regionale schaal. Binnen NHI wordt toegewerkt naar open data en software. In dit portaal is een begin gemaakt met de ontsluiting van data en kunnen NHI data worden bekeken en gedownload.

In het tabblad Info vind je informatie over de aangeboden data en de beschikbare services.

NHI is door een consortium van de volgende organisaties mogelijk gemaakt.

De aangeboden gegevens betreffen een eerste selectie van landelijke gegevens die via webservices worden ontsloten. De gegevens zijn grotendeels basisbestanden die beschikbaar zijn bij Wageningen Environmental Research en Deltares en worden gebruikt in NHI-toepassingen. Het betreft basisbestanden en diverse model in- en uitvoerbestanden van landelijke en regionale toepassingen beschikbaar gesteld. Let op deze zijn niet versiebeheerd. Voor de laatste versie van deze bestanden is het raadzaam contact op te nemen met de betreffende bronhouders en of consortia.

De NHI-gegevens zijn als open data beschikbaar (onder andere) als WFS-service. In de dataviewer kunnen data worden bekeken, via Data download kan de gebruiker 1 of meerdere bestanden opvragen voor een interessegebied. In de dataviewer kan de bijbehorende metainformatie worden geraadpleegd. Vanuit de dataviewer wordt per datalaag rechtstreeks verwezen naar de WFS-service (binnenkort). De WFS-service kan met elke GIS-applicatie worden geopend. Zie hier een korte handleiding.

Door op het oogje te klikken wordt de data gevisualiseerd. Het laatste tekentje geeft toegang tot de metadata. Via het tabblad Download kan de gebruiker 1 of meerdere datalagen selecteren en een deel van een geselecteerde gegevenssets 'knippen' door een box te tekenen. De gegevens worde in TIF-formaat beschikbaar gesteld. De vector gegevens zijn te downloaden als ZIP-bestand.

Alle gegevens zijn voorzien van een hyperlink icoontje wat verwijst naar de catalogus van het LHM. Hierin zijn alle metadata zo goed als mogelijk opgenomen en eventueel voorzien van een document waarin meer achtergrond informatie opgevraagd kan worden. De catalogus kan ook worden benaderd via het NHI Dataportaal

De werkwijze is in lijn met de werkwijze volgens OpenEarth, d.w.z. voorziening van data naar eindgebruikers, met behulp van open source en open data. Meer over OpenEarth.

Meer informatie over de applicatie is te verkrijgen via helpdesk.nhi@deltares.nl.

Deze pagina levert inzicht in overige data bronnen die bij modellering van nut kunnen zijn.

Wilt u een bijdrage leveren aan deze lijst met data bronnen die gelinked zijn met hydrologische modellen, dan kunt u een mail sturen naar helpdesk.nhi@deltares.nl.

Landelijke data

 1. Waterkwaliteitsportaal
 2. Nationaal Georegister

Regionale modellen

 1. Hydromedah model HDSR
 2. AZURE
 3. AMIGO model Rijn en IJssel
 4. IBRAHYM Limburg
 5. MIPWA model Noord Nederland
 6. MORIA Midden Nederland

LHM4.1 Validatie data

Ten behoeve van LHM4.1 validatie zijn veel gegevens gebruikt. Het vrij te geven deel van de gegevens zijn beschikbaar via de volgende functies:

 • LHM4.1 Validatiedata downloaden geeft de mogelijkheid om LAI gegevens te downloaden.
 • Grondwaterstanden voor validatie LHM4.1 (deze geeft een tijdreeks op een van de locaties die gebruikt zijn).
Hieronder is het mogelijk om de complete sets te downloaden. Een deel van de gegevens is niet beschikbaar gesteld door het NHI consortium of de dataeigenaren. Het gaat om:
 • De bodemvocht data (satelliet gegevens)
 • De volledige set aan regionale en DINO data.
 • Onvolledige of zeer kleine datasets zoals fragmentarische zoutvrachten bij sluizen.

De volgende datasets zijn volledig te downloaden:

 • LAI = Leaf Area Index is volledig te downloaden via deze link.
 • Grondwaterstanden, de voor de validatie gebruikte grondwaterstanden (zowel regionale gegevens als DINO gegevens) zijn te downloaden via deze link.
 • oppervlaktewaterdata is te downloaden via deze link.
 • Verziltingsdata is te downloaden via deze link.
 • Data gebruikt voor validatie van onverzadidgde zone is te downloaden via deze link.

Basisdata Verberg alle lagen

Schematisatie

Modeluitvoer

Geen lagen geselecteerd.{{ description.title }}

{{ description.abstract }}

 • Drop a file.

  file: {{ fileinfo[input.identifier]['name'] }}
  size: {{ fileinfo[input.identifier]['size'] }} bytes
  type: {{ fileinfo[input.identifier]['type'] }}

                                {{ inputs }}
                              

{{error.code}}

{{error.text}}

search